program

Miło nam Państwa poinformować że Kierownikiem Artystycznym FESTIWALU CHLEB WINO SER został

Pan Dariusz Krzysztof Bukowski

Dariusz Krzysztof Bukowski jest choreografem Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska” i „Siarkopolanie”. Z „Ziemią Sandomierską” pracuje od 1997 r. W tym czasie zespół osiągał sukcesy w Polsce i zagranicą. Między innymi był laureatem Międzynarodowych Spotkań w Busku Zdroju, laureatem międzywojewódzkiego przeglądu „W tanecznym kręgu” w Przemyślu czy wielokrotnym laureatem przeglądów w Kielcach. Prezentował się we Włoszech, Słowacji, Niemczech i na Ukrainie. Z Siarkopolanami tańczy od 11 lat.

Taniec dla Dariusza Bukowskiego to hobby życia. Zawodowo jest przedsiębiorcą oraz fundatorem i Prezesem Fundacji Ludzie Umiejętności Kultura. Pół życia spędza w Sandomierzu a drugie pól w powiecie tarnobrzeskim.

Zespoł Pieśni i Tańca „Ziemia Sandomierska” Zespół działa od 1997 roku. W pierwszych 10 latach swojej działalności dzieci i młodzież rekrutowała się z Szkoły Podstawowej Nr 3 a obecnie od 2010 zespół działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Sandomierzu. W tym roku w zajęciach uczestniczy ponad 100 – ka dzieci. W repertuarze są wszystkie tańce narodowe (polonez, mazur, kujawiak, oberek i krakowiak) tańczymy też tańce regionalne: suita tańców kurpiowskich, lubelskich i śląskich)

Zespół Pieśni i Tańca ” SIARKOPOLANIE” powstał w latrach 70 ubiegłego stulecia i był reprezentantem Tarnobrzega i kopalni wydobycia siarki. Reaktywacja nastąpiła 10 lat temu Obecny skład zespołu to tancerze z lat 80-tych i 90-tych. W repertuarze Siarkopolan możemy zobaczyć tańce narodowe (polonez, krakowiak, mazur, kujawiak i oberek) oraz tańce z regionu śląskiego, lubelskiego, rzeszowskiego i tańce słowackie. Choreografem zespołu jest Dariusz Bukowski. tancerze to przedstawiciele różnych zawodów i profesji, tańczy lekarz, nauczyciele, przedsiębiorcy, pracownik Sanepidu, kierowca, budowlaniec i piekarz.

1. Laureat – Wojewódzki Przegląd” Dziecięcej Estrady Folkloru ” – DK Kielce

2. Laureat – XXII Międzywojewódzkiego Przeglądu Dziecięcych Zespołów Tańca Ludowego ” Taneczny Krąg” – Przemyśl

3. Laureat i I miejsce – IX Międzynarodowy Festiwal „Dziecięcy Wiosenny Wernisaż” – Kijów (Ukraina)

4. I miejsce – Wojewódzki Przeglad „Dziecięca Estrada Folkloru” – Nowiny – WDK Kielce

5. Jawor – U źródeł kultury – Wyróżnienie Polskiego Radia Kielce S.A

6. Laureat międzynarodowego przeglądu zespołów ludowych w Rimini/ Wenecji

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM JUŻ W KRÓTCE !

© 2019 Chleb Wino Ser